Hvad er en fødselshjælper/Doula?

En fødselshjælper/ Doula er en som selv har født, og som har erfaring med de fleste af de følelser som præsenterer sig gennem en graviditet, fødsel og tiden derefter. En fødselshjælper /en Doula er ikke at sidestille med en jordemoder.

Hun støtter, opmuntrer og vejleder det fødende par. Fødselshjælperen/ en Doula har igennem hele forløbet; før, under og efter sit fokus på jer, det fødende par. Hun har gennem sit kendskab til jer en viden om, hvad I har brug for, hvordan I bedst støttes, og hvordan I skal støttes hvis forløbet bliver svært.

 

Fødselshjælperen/ en Doula samarbejder med jordemoderen ved fødslen, og bidrager hjertens gerne med sin viden, nærvær og ved praktiske opgaver. Oftest opleves dette som en lettelse på fødestederne, og til gavn for alle. 

I flere lande som bl.a USA og England er det meget almindeligt at have en fødselshjælper/ en Doula med til fødslen. Her er opfattelsen, at en fødselshjælper/ en Doula skaber tryghed ved fødslen, og i tiden op til og efter.

Det har vist sig ud fra flere undersøgelser, at deltagelse af en doula under hele fødslen, nedsætter risikoen for kejsersnit og ve-stimulerende drop. Samtidig bliver det nemmere at håndtere smerterne under fødslen, idet en doula vil guide dig og hjælpe og støtte dig i, præcis hvad du har brug for. 


”Den vigtigste og bedst dokumenterede non-farmakologiske smertebehandling er tilstedeværelse af en professionel person, en doula, på fødestuen. Metaanalyser viser, at tilstedeværelsen af en doula medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne” (ugeskrift for læger 2005). ”Tilstedeværelsen af en doula under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til 45 %, forkorte længden af fødslen med 25 %, mindske forbruget af smertelindring med 31 % og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 50 %”, den såkaldte doulaeffekt (Klaus Marshall MD, The Doula Book).

Hvorfor bruge en Fødselshjælper/Doula ved din fødsel?

Fødegangene i dag er meget travle, og desværre oplever mange fødende par dermed, at være overladt til sig selv. Fødselshjælperen/ en Doula fungerer igennem hele forløbet som et par ekstra hænder, samt en der skaber ro og tryghed i forløbet.

 

Fødselshjælperen/ en Doula lærer dig som fødende, samt din partner at kende i perioden op mod terminen. Vi taler i fællesskab om jeres tanker og ønsker for den resterende tid, og for fødslen.

Det er med det kendskab, at fødselshjælperen/ en Doula kan være med til at rammesætte en fødsel som imødekommer jeres ønsker. Hvis jeres ønsker ikke kan imødekommes i fødslen, vil fødselshjælperen/ en Doula også være den som kan skabe tryghed i de udfordringer, der måtte opstå.

Doula/fødselshjælperen er med under fødslen til at skabe ro, støtte, omsorg, hænder og skabe den boble som en fødsel kræver. Fødselshjælperen/ Doulaen samarbejder med jordemoderen under fødslen.

Din partners rolle er selvfølgelig meget vigtigt, da han kan opmuntre og støtte dig som kun din partner kan. Partneren er altid utrolig glad og taknemmelig for den hjælp, han har mærket fra fødselshjælperen/ en Doula. Han er selvfølgelig den vigtigste medspiller under fødslen og den del forstyrrer jeg som fødselshjælper/ Doula naturligvis ikke.

Forløbet efter fødslen

Mange kvinder oplever at være ”høje på følelser” umiddelbart efter at have født. Desværre er virkeligheden efterhånden således på fødegangene, at den fødende kvinde og partner sendes hjem relativt hurtigt efter fødsel. Det varierer selvfølgelig fra hospitaler.

Efter at være kommet hjem, oplever mange kvinder og partnere, at virkeligheden ved at være blevet forældre rammer dem. De kan opleve, de har spørgsmål som de umiddelbart ikke kan få besvaret. De kan opleve, at de har behov for at blive bekræftede i rollen som forælder. Fødselshjælperen/ en Doula kan hjælpe med at skabe den ro til jer som forældre i jeres nye situation. Jeg kommer ud os besøger jer det antal gange, vi bliver enige om, og er samtidig til at få kontakt til udenfor aftaler. Det første besøg er senest 1 uge efter fødslen, og her taler vi hele fødslen igennem og får fødslen samlet til en stor samlet oplevelse. Det er rigtig rart at få talt alle detaljerne igennem, da 3 par øjne og ører kan bidrage med hver sin fødselshistorie.

Familiens ønsker for fødslen skal formidles, og det hjælper fødselsterapeuten/ en Doula med. Der skal værnes respektfuldt om familiens autonomi og gode oplevelse af fødslen uanset dens forløb. Det centrale for Fødselsterapeuten/ doulaens arbejde er, at støtte den fødende familie i ikke at have fastlåste ideer om fødslens forløb, samt søge at tilstræbe, at flest mulige ønsker indfries.