Hvad er Kropsterapi for børn og unge?

Rammen for at tale med børn og unge har efter min erfaring en kæmpe betydning, og kropsterapien tilbyder her en mulighed for, at børn og unge kan få sat ord på tanker og følelser. Gennem den kropslige behandling, kan der opleves et "frirum" til at tale om vanskelige følelser og tanker, som kan forløse nogle af de spændinger som børn og unge oplever.

Det er efterhånden velbeskrevet og dokumenteret, at børn og unge idag ind imellem kan opleve livet som vanskeligt. De tanker som kan være forstyrrende for børn og unge, kan handle om et negativt selvbillede og manglende selvværd. Nogle gange har tankerne et helt konkret afsæt som kan italsættes. Andre gange kan det være vanskeligt at konkretisere, hvor og hvad tankerne udspringer af. Børn og unge kan ofte have vanskeligt ved at sætte ord på de oplevelser og følelser. Særligt når det de tænker og føler opleves som noget negativt.

Jeg har gennem et arbejdsliv med børn og unge mennesker, en stor erfaring i at tale med dem omkring det som gør livet vanskeligt. Det har altid været min erfaring, at holder vi i samtalen et aktivt fokus på "noget tredje", giver det mulighed for at italesætte det svære. Noget tredje skal her forståes som den kropslige behandling.......


Her på min hjemmeside, kan du læse om de forskellige behandlinger, jeg tilbyder. Du er også altid velkommen til at ringe for mere information, eller en snak om dine behov .

Følg med på Facebook og Instagram